Edictes

Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació de les entitats locals dels Ajuntaments de les Planes d'Hostoles, Susqueda i Sant Martí de Llémena
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9422 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'exposició pública de l'expedient de constitució d'una agrupació de secretaries
Exercici: 2018 Bop: 205-0 Edicte: 8978 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci de convocatòria de proves selectives mitjançant concurs oposició lliure, per proveir una plaça de laboral temporal de peó de la brigada
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8859 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'informació pública de l'expedient per a l'establiment del servei públic de cementiri
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8858 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8332 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'una ordenança reguladora
Exercici: 2018 Bop: 172-0 Edicte: 7699 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits MC-2/2018
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6854 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva del nomenclàtor
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6853 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de modificació d'una ordenança reguladora
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6852 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte de delegació de competència a la Junta de Govern Local