Edictes

Exercici: 2021 Bop: 122-0 Edicte: 5550 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del Projecte de pavimentació del tram final del carrer Velers de Llorà
Exercici: 2021 Bop: 78-0 Edicte: 3161 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del Projecte de pavimentació del tram final del carrer Velers de Llorà
Exercici: 2021 Bop: 18-0 Edicte: 370 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Esmena d'error a l'edicte d'aprovació definitiva del pressupost general 2021
Exercici: 2021 Bop: 7-0 Edicte: 10223 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable - L'Arbreda
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9872 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 249-0 Edicte: 9870 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances fiscals per al 2021
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8727 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 228-0 Edicte: 8657 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 212-0 Edicte: 7846 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7143 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019