Edictes

Exercici: 2022 Bop: 149-0 Edicte: 7024 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6809 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 03/2022
Exercici: 2022 Bop: 126-0 Edicte: 5885 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 de les Normes Subsidiàries de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2022 Bop: 124-0 Edicte: 5809 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits MC03/2022
Exercici: 2022 Bop: 122-0 Edicte: 5723 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del nou Projecte d'adequació del pavelló de Llorà com espai social Fase 1
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5522 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2022 Bop: 112-0 Edicte: 5221 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit MC 02/2022
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4284 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Informació pública de l'aprovació del Pla de disposició de fons de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3540 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits MC02/2022
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3506 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública del nou Projecte d'adequació del pavelló de Llorà com espai social Fase 1