Edictes

Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer del període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8703 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de modificació d'ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7943 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7942 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7941 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7843 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena
Exercici: 2019 Bop: 169-0 Edicte: 6882 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte de contractació per urgència d'una plaça de peó de la brigada, mitjançant contracte de relleu
Exercici: 2019 Bop: 165-0 Edicte: 6813 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2019 Bop: 153-0 Edicte: 6427 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'aprovació definitiva d'expedients de desafectació de camins i permuta
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6234 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició pública d'un projecte d'obres