Edictes

Exercici: 2018 Bop: 172-0 Edicte: 7699 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits MC-2/2018
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6854 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva del nomenclàtor
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6853 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de modificació d'una ordenança reguladora
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6852 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte de delegació de competència a la Junta de Govern Local
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6840 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC 2-2018 El Ple d'aquesta Corporació, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de
Exercici: 2018 Bop: 150-0 Edicte: 6839 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6511 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6120 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de diverses memòries valorades
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4614 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4379 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci de suspensió d'atorgament de llicències