Edictes

Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1664 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 734 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10401 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 227-0 Edicte: 9187 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 215-0 Edicte: 8702 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer del període 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8703 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de modificació d'ordenances per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7943 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7942 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 198-0 Edicte: 7941 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2019 Bop: 196-0 Edicte: 7843 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors de l'Ajuntament de Sant Martí de Llémena