Edictes

Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3014 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial del nomenclàtor
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 235 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Intervenció Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 165 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 2 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics per a l’exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10662 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10395 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 235-0 Edicte: 10389 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10114 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 233-0 Edicte: 10113 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9451 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'adhesió al Consorci Alba-Ter