Edictes

Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6120 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de diverses memòries valorades
Exercici: 2018 Bop: 104-0 Edicte: 4614 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4379 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci de suspensió d'atorgament de llicències
Exercici: 2018 Bop: 95-0 Edicte: 4242 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de diverses memòries valorades
Exercici: 2018 Bop: 93-0 Edicte: 4134 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de l'Inventari de camins municipals
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3014 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial del nomenclàtor
Exercici: 2018 Bop: 13-0 Edicte: 235 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Intervenció Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 165 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 2 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i els preus públics per a l’exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 243-0 Edicte: 10662 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una llicència en sòl no urbanitzable