Edictes

Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 169 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient per a l'establiment del servei públic de cementiri i el Reglament de funcionament
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10864 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10805 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10597 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9774 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'aixecament de suspensió d'atorgament de llicències
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9763 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici de 2019
Exercici: 2018 Bop: 219-0 Edicte: 9613 AJUNTAMENT DE LES PLANES D'HOSTOLES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de constitució de l'Agrupació de les entitats locals dels Ajuntaments de les Planes d'Hostoles, Susqueda i Sant Martí de Llémena
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9422 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'exposició pública de l'expedient de constitució d'una agrupació de secretaries
Exercici: 2018 Bop: 205-0 Edicte: 8978 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci de convocatòria de proves selectives mitjançant concurs oposició lliure, per proveir una plaça de laboral temporal de peó de la brigada
Exercici: 2018 Bop: 202-0 Edicte: 8859 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'informació pública de l'expedient per a l'establiment del servei públic de cementiri