Edictes

Exercici: 2019 Bop: 73-0 Edicte: 2757 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'exposició publica d'un projecte de reparcel·lació
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2313 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Anunci d'exposició pública d'uns expedients de desafectació de camins i permuta
Exercici: 2019 Bop: 57-0 Edicte: 2027 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa del servei de cementiris
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 599 AJUNTAMENT DE SUSQUEDA Edicte d'aprovació definitiva de l'agrupació de les secretaries de Les Planes, Susqueda i Sant Martí de Llémena
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 494 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de l'Ordenança fiscal de la taxa del servei de cementiris
Exercici: 2019 Bop: 18-0 Edicte: 395 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits MC-3/2018
Exercici: 2019 Bop: 12-0 Edicte: 169 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient per a l'establiment del servei públic de cementiri i el Reglament de funcionament
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10864 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit MC 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 244-0 Edicte: 10805 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 239-0 Edicte: 10597 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2019