Edictes

Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5847 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 140-0 Edicte: 4952 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Informació pública d'un projecte d'actuació específica d'interès públic en sòl no urbanitzable
Exercici: 2020 Bop: 133-0 Edicte: 4607 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Convocatòria pública per a l'elecció del jutge/jutgessa de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4149 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits número 04/2020
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4136 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits número 02/2020
Exercici: 2020 Bop: 117-0 Edicte: 3833 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva de l'Inventari de camins públics municipals
Exercici: 2020 Bop: 83-0 Edicte: 2534 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 46-0 Edicte: 1664 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 734 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA - Aprovació inicial del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10401 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE LLÉMENA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2020