Informació / Exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els anuncis i bans per a general coneixement, així com els projectes i expedients que es troben en el tràmit d’exposició pública.

Aprovació del Projecte d'Adequació del Pavelló de Llorà com espai social

Aprovació del Projecte de Millora i condicionament de l'Enllumenat públic de Llorà

Aprovació del Projecte de reparació del camí de Sant Nazari