Informació / Exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els anuncis i bans per a general coneixement, així com els projectes i expedients que es troben en el tràmit d’exposició pública.

Exposició pública del Projecte de Millora de la mobilitat interior del nucli de Llorà

Valoració expropiació d'una porció de terreny qualificat de vial públic a la finca de Can Pascual de Llorà