Informació / Exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els expedients que es troben en període d’informació pública.

Aprovació inicial Nomenclàtor municipal - FORA DE TERMINI

Un cop acabat el procés de participació ciutadana i el termini de presentació d’al·legacions i propostes al vialer municipal, i resoltes les mateixes, el Ple municipal, en sessió de 4 de desembre de 2017 va aprovar inicialment la proposta de nomenclàtor municipal.

Es realitza doncs la publicació de la informació aprovada inicialment pel termini de 30 dies. Podeu veure l’anunci d’aprovació publicat clicant a l’enllaç

Podeu consultar veïnat per veïnat els noms de carrers proposats i la numeració de les finques.

Nucli de Sant Martí de Llémena

Veïnat El Company – Granollers de Rocacorba

Veïnat dels Termes

Veïnat de Velers

Veïnat del Molí – Veïnat de la Fontanella

Veïnat de l’Església

Veïnat de Boratuna – Veïnat de La Canova

Aprovació inicial de l'Inventari de camins municipal - FORA DE TERMINI

Es troba en tràmit d’exposició pública per un període de dos mesos l’Inventari de camins municipals.

El termini per presentar al·legacions acaba el 16 de juliol de 2018.

Podeu consultar la documentació que forma part de l’expedient clicant als següents enllaços.

Anunci exposició pública

Memòria

Fitxes

Plànol general

Plànols detallats