Informació / Exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els expedients, anuncis i bans per a general coneixement.

Expedient de baixa d'ofici i per caducitat del Padró d'Habitants Municipal

Acte públic del sorteig dels membres de la mesa electoral per les eleccions Municipals i al Parlament Europeu per el proper 26 de maig

Exposició pública projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic SAU Vall de Llémena de Llorà