Informació / Exposició pública

En aquest apartat podeu consultar els expedients, anuncis i bans per a general coneixement.

Expedient de baixa d'ofici i per caducitat del Padró d'Habitants Municipal

Acte públic del sorteig dels membres de la mesa electoral per les eleccions generals del proper 28 d'abril

Exposició pública projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic SAU Vall de Llémena de Llorà