Alcaldia

Benvinguda

Jaume Busquets i Arnau

Benvolguts i benvolgudes,

En nom de l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena, que tinc l’honor de representar, us dono la benvinguda al web municipal del nostre poble. Volem que aquesta web sigui una eina de participació i un espai d’informació tant pels veïns del municipi com pels visitants.

Aquí trobareu tota la informació que vulgueu en un sol clic. Volem una web viva i dinàmica. Una web pensada pels de casa nostra i també per als nostres visitants.

Amb un moviment senzill, els nostres veïns podran realitzar tràmits on-line i també consultar informació relacionada amb la nostra administració, així com també saber les activitats que es fan a casa nostra. Volem i treballarem perquè la nostra pàgina web sigui un punt de trobada entre veïns i administració. Aquí hi trobareu la constitució de l’Ajuntament, les actes de Plens i Juntes de Govern Local, ordenances i tots els programes d’activitats i esdeveniments culturals.

Per altra banda, els visitants podran decidir on dormir, on menjar, què visitar i en quines activats organitzades per les nostres associacions durant tot l’any volen participar.

El nostre municipi gaudeix d’un marc immillorable: Granollers de Rocacorba, Sant Martí de Llémena, el Pla de Sant Joan, Les Serres i Llorà compten amb una gran diversitat de racons i paisatges per descobrir: Volcà de la Banya de Boc, Torre de guaita, Peradalta, les Fonts de Granollers, les nostres esglésies i ermites, rutes a peu pels cingles de Sant Martí… Tots ells amb unes tradicions i costums que fomenten la seva singularitat.

Aquesta varietat permet que tothom pugui gaudir del patrimoni arquitectònic i natural amb una vivacitat i tranquil·litat única.

No podem pas passar per alt el nostre patrimoni gastronòmic, on poder degustar productes de Km O tot descansant a les magnífiques cases rurals i allotjaments del nostre municipi.

A Sant Martí de Llémena aquesta relació patrimoni-natura-gastronomia proporciona una combinació perfecta incomparable, única i irrepetible. Us puc assegurar que el nostre poble és un lloc ideal per viure-hi, per gaudir del cap de setmana o totes les vostres vacances.

Com alcalde, només dir-vos que és un honor tenir-vos aquí. Santmartinecs i visitants teniu les portes de casa nostra obertes!

Jaume Busquets i Arnau

Alcalde de Sant Martí de Llémena

alcaldia@smartillemena.cat

L'Alcalde

Jaume Busquets i Arnau
Jaume Busquets i Arnau

Estudis:

Tècnic agrònom

Professió:

Tècnic agrònom

Trajectòria:

2004 – fins actualitat : Alcalde de Sant Martí de Llémena

2007 – fins actualitat: Conseller Comarcal del Gironès

2011 – fins actualitat: President del Consell Comarcal del Gironès

Partit polític: CDC

Competències de l'alcalde

Competències de l’Alcalde:

 • Representar l’ajuntament.
 • Dirigir el Govern i l’Administració Municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple, de la Comissió de Govern i de qualsevol altre òrgan municipal.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • Autoritzar, disposar despeses i reconèixer obligacions en els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris que porten armes.
 • Exercir accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o de greu perill d’aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s’atribueixi a altres òrgans.
 • Contractar obres i serveis, sempre que llur quantia no excedeixi el cinc per cent dels recursos ordinaris del seu pressupost ni el cinquanta per cent del límit general aplicable a la contractació directa, d’acord amb el procediment legal establert.
 • Concedir llicències, quan així ho disposin les ordenances.
 • Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.
 • Nomenar els tinents d’alcalde.