Urbanisme

En aquest apartat podeu consultar, accedint al RPUC (Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya), la normativa que afecta al municipi de Sant Martí de Llémena, Normes Subsidiàries, Catàleg de Masies, Modificacions Puntuals, Plans Parcials….

També podeu accedir a la informació dels expedients urbanístics que es troben en el tràmit d’informació pública.

Accés al Registre de Planejament Urbanístic

Exposició pública d'expedients urbanístics d'àmbit municipal