Arranjament camins

OBRES D’ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS

 

El passat mes d’octubre varen finalitzar els treballs d’arranjament dels camins de Coll de Bastarra al Mas Gelats de Granollers de Rocacorba i el camí de la Banya de Boc a Llorà. Aquestes actuacions s’han dut a terme amb les subvencions concedides per la Generalitat de Catalunya (4.689,23€) i la Diputació de Girona dins la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, exercici 2018 (1.600€). L’Ajuntament hi ha aportat de fons propis un total de 4.600,77€.