Coneix el Projecte CREIXEM ofert pel Consorci de Benestar Social

Es tracta d’un suport d’orientació i mediació familiar adreçat a les famílies de la comarca del Gironès que necessitin de suport en l’educació dels seus fills i filles i que ofereix el Consorci de Benestar Social.

Amb l’objectiu de prevenir el risc social i millorar la comunicació familiar, els i les professionals treballen per dotar d’eines estratègiques tots els membres d’una unitat familiar per tal d’aconseguir una comunicació òptima i sobretot reduir els factors d’estrès que puguin influir negativament en la família.      

Projecte CREIXEM