Millora infraestructura informàtica

MILLORA DEL MATERIAL INFORMÀTIC DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Aquest mes de novembre, l’Ajuntament ha adquirit un nou sistema de còpies automàtiques de seguretat dels ordinadors de les dependències municipals. Aquesta adquisició ha estat possible gràcies a la subvenció atorgada per la Diputació de Girona de 798,52€.