PRÒRROGA MESURES DE CONTENCIÓ DEL BROT EPIDÈMIC

IMG_0896

 

Principals mesures:

  • Prohibició de les trobades i reunions de més de sis persones:

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

També es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d’hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d’altres limitacions establertes a l’activitat d’hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.

  • Activitats excloses de la prohibició:

Activitats laborals, de culte, els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions, cerimònies fúnebres i els mitjans de transport públic.

Tampoc s’inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport escolar, les quals es duen a terme d’acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació PROCICAT i la normativa relacionada.

Les activitats culturals, d’arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables, com ara teatres, cinemes, carpes de circ o similars, sempre que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments han de romandre oberts amb subjecció al corresponent pla sectorial de represa aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

La realització d’activitats lúdiques, recreatives i l’obertura al públic d’equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs d’atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. En les reunions i/o trobades no hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Aquesta limitació no és aplicable al dret de manifestació, el qual podrà ser exercit en les condicions que determini l’autoritat competent, i sense perjudici del compliment de les limitacions establertes amb caràcter general per les autoritats sanitàries en els espais públics.

  • Fires i festes majors:

Correspon als ajuntaments determinar la celebració de fires i festes majors, sens perjudici del compliment de totes les mesures de seguretat establertes amb caràcter general.

Aquesta resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC i les seves mesures tenen establerta una durada de 15 dies.

PER MÉS DETALL CONSULTEU LA RESOLUCIÓ SLT/2480/2020, de 8 d’octubre.