Publicitat subvencions atorgades per la Diputació de Girona

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA – MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció d’import 8.656,70 euros per a realitzar els treballs de manteniment de les franges perimetrals de Sant Pere de Llorà i la de Granollers de Rocacorba, així com zones verdes i parcel·les interiors.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA – FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA i CULTURAL 2019

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament la subvenció Fons de Cooperació Económica i Cultural 2019 pels conceptes i imports següents:

  • Actuacions en camins : 1.600,00 euros
  • Cooperació cultural : 7.530,45 euros
  • Noves tecnologies : 787,70 euros
  • Inversions 1 : 9.387,00 euros
  • Inversions 2 : 33.294,55 euros