PUBLICITAT SUBVENCIONS ATORGADES PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL PLA A L’ACCIÓ 2020-2021

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament un ajut de 441,00€ pel servei de comptabilitat i gestió energètica dins la línia 1 del programa del Pla a l’Acció 2020-2021.

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA MANTENIMENT FRANGES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció d’import 6.715,25 € per a realitzar els treballs de manteniment de les franges perimetrals de Llorà i de Granollers de Rocacorba, així com zones verdes i parcel·les interiors.

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2020

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació econòmica i Cultural del 2020, ha concedit a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena un import total de 52.590,70 € per despeses corrents, d’inversió, camins, cultura i noves tecnologies.