Publicitat subvencions atorgades per la Diputació de Girona

 

 

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA DEL PLA A L’ACCIÓ 2018-2019

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament un ajut de 504€ pel servei de comptabilitat i gestió energètica dins la línia 1 del programa del Pla a l’Acció 2018-2019.

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2018 – LÍNIA D’INVERSIÓ-

La Diputació de Girona, dins la convocatòria de subvencions del Fons de Cooperació econòmica i Cultural del 2018- despesa en inversió- ha concedit a l’Ajuntament de Sant Martí de Llémena un import total de 39.281,99€ per executar els treballs de millora d’un tram de la xarxa d’abastament d’aigua al veïnat de Velers i els treballs de millora de la senyalització viària.

Aquests treballs han estat executats aquest any 2019.